• Κύθηρα - Ίσως το γνωστό άσμα να λέει πως τα Κύθηρα ποτέ δε θα τα βρούμε, όμως σίγουρα αξίζει να δοκιμάσουμε να ταξιδέψουμε στα Κύθηρα και σας υπόσχομαι ότι το το νησί -τουλάχιστον- θα είναι στη θέση του

    ΤΑΞΙΔΙΑ

    Κύθηρα

    Ίσως το γνωστό άσμα να λέει πως τα Κύθηρα ποτέ δε θα τα βρούμε, όμως σίγουρα αξίζει να δοκιμάσουμε να ταξιδέψουμε στα Κύθηρα και σας υπόσχομαι ότι το το νησί -τουλάχιστον- θα είναι στη θέση του