Πανελλήνιες σε μεγάλη ηλικία

Πόσο αργά είναι το αργά; ποιος το καθορίζει και γιατί; ή μήπως ποτέ δεν είναι αργά; είναι κρίση ηλικίας ή απλά θέληση για βελτίωση στην τελική;