Όροι Χρήσης

Το SheBlog.eu διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο του.

Τα κείμενα και οι εικόνες που περιλαμβάνονται στις σελίδες του ανήκουν στους συγγραφείς και δημιουργούς τους.  Οι δημοσιεύσεις και τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις του ατόμου που τις συνέγραψε και όχι απαραίτητα τις απόψεις του SheBlogs.eu ή του ιδιοκτήτη του.

Το SheBlogs.eu διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ανάρμοστο περιεχόμενο, μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια, αν κριθεί απαραίτητο.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το SheBlogs.eu δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης του SheBlogs.eu από τις υπηρεσίες του στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Το Sheblogs.eu δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών εξωτερικών σελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αρμόδιους των αντίστοιχων ιστοσελίδων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το SheBlogs.eu σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και blogs στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Λαβαίνοντας υπόψην όλα τα παραπάνω οι υπεύθυνοι τουSheBlogs.eu δεν μπορούν να εγγυηθούν σε καμμία περίπτωση πως το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων είναι πάντοτε κατάλληλο για ανηλίκους και δε φέρει καμμία απολύτως ευθύνη.