Όροι Χρήσης

Πνευματικά Δικαιώματα – Copyright

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στις σελίδες του SheBlogs.eu ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στους συγγραφείς και δημιουργούς τους και αποτελούν περιουσιακό τους στοιχείο. Κάθε κείμενο που περιλαμβάνεται στο SheBlogs.eu αποτελεί πρωτότυπο έργο και δημοσιεύεται κατόπιν επιθυμίας του δημιουργού του ή μετά από τη σύμφωνη γνώμη του.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των κειμένων του SheBlogs.eu καθώς και η χρήση των φωτογραφιών του SheBlogs.eu σε δημοσιεύσεις ξένων προς εμάς ιστοσελίδων, blogs καθώς και η εξ’ ολοκλήρου αντιγραφή και δημοσίευση τους σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης. Σε καμία περίπτωση δε μας καλύπτει η  αναφορά της πηγής προς εμάς.  Απαγορεύται επίσης η χρήση του υλικού μας για τη δημιουργία βίντεο στο Youtube ή αλλο μέσο. Στην περίπτωση που αντιληφθούμε αναδημοσίευση των υλικού μας, που αποτελεί περιουσιακό μας στοιχείο, μπορεί να κινηθούμε νομικά εναντίον σας και να ζητήσουμε διαγραφή του υλικού μας καθώς και χρηματική αποζημίωση.

Sharing: Για λόγους διαμοιρασμού(share) στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, pinterest κλπ), με σκοπό την αναφορά σε κάποια δημοσίευση μας, επιτρέπεται η χρήση MONO μιας φωτογραφίας που συνοδεύεται από μια εισαγωγική παράγραφο και το σύνδεσμο που οδηγεί στο κείμενο του SheBlogs.eu. Απαγορεύεται η δημοσίευση του υλικού μας στο Instagram καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθεί μέσω συνδέσμου με την αρχική δημοσίευση του SheBlogs.eu.

Creative Commons: Στο SheBlogs.eu σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία και όπου γίνεται χρήση φωτογραφιών που ο δημιουργός τους έχει δημοσιεύσει σε τρίτο χώρο με την άδεια Creative Commons αναφέρουμε πάντοτε τον δημιουργό μέσω link. Υπάρχει το ενδεχόμενο, λόγω τεχνικών προβλημάτων να χαθεί ο σύνδεσμος με την πάροδο των χρόνων.  Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να αποκαταστήσουμε το σύνδεσμο ή να αφαιρέσουμε το Creative Commons υλικό όταν το αντιληφθούμε ή ενημερωθούμε για το τεχνικό πρόβλημα καθώς και αν αυτό ζητηθεί.

Creative Commons Zero (CC0) license: Σε μέρος των δημοσιεύσεων μας γίνεται χρήση CC0 φωτογραφιών. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση τους σύμφωνα με την άδεια τους, αρκεί να είστε εντελώς σίγουροι πως πρόκειται για φωτογραφίες με άδεια CC0 και όχι φωτογραφικό υλικό του SheBlogs.eu. Σε κάθε περίπτωση είναι προτιμότερο να αναζητάτε φωτογραφίες με άδεια CC0 σε τρίτους χώρους και όχι μέσω του SheBlogs.eu όπου δε διευκρινίζουμε αν οι φωτογραφίες είναι δικές μας, έχουν αγοραστεί ή διαθέτουν άδεια CC0.

Νομική Ευθύνη του SheBlogs.eu

  • Οι δημοσιεύσεις και τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις του ατόμου που τις συνέγραψε και όχι απαραίτητα τις απόψεις του SheBlogs.eu ή του ιδιοκτήτη του.

 

  • Το SheBlogs.eu διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ανάρμοστο περιεχόμενο, μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια, αν κριθεί απαραίτητο ή ζητηθεί.

 

  • Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το SheBlogs.eu δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης του SheBlogs.eu από τις υπηρεσίες του στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

 

  • Το Sheblogs.eu δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών εξωτερικών σελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αρμόδιους των αντίστοιχων ιστοσελίδων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το SheBlogs.eu σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και blogs στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.Λαβαίνοντας υπόψην όλα τα παραπάνω οι υπεύθυνοι του SheBlogs.eu δεν μπορούν να εγγυηθούν σε καμία περίπτωση πως το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων είναι πάντοτε κατάλληλο για ανηλίκους και δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Το SheBlog.eu διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο του.